Zgodnie z wytycznymi Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  odwołuje  przeglądy Amatorskiego Ruchu Artystycznego powiatowe, miejskie i wojewódzkie

dotyczące:

Małego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje miejskie 14.03.2020 r.

Małego Konkursu Recytatorskiego – eliminacje wojewódzkie 4-5.04.2020 r.

Miejskiego Przeglądu Zespołów Tanecznych 5.04.2020 r.

  1. OKR eliminacji wojewódzkich 24-26.04.2020 r.

O terminach innych przeglądów będziemy Państwa informować.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji Dział Edukacji Artystycznej nr tel. 091 434 83 26.